Školstvo u NOR-u PARTIZANSKE POČETNICE, TEČAJEVI I ŠKOLE PDF Ispis E-mail

Već u proljeće 1942., u selima oslobođene Like počele su raditi prve osnovne škole, a u toku godine narodnooslobodilački odbori i antifašističke organizacije otvorili su osnovne škole i na Kordunu, u Gorskom kotaru, Slavoniji, Baniji, Žumberku, Dalmaciji i Hrvatskom primorju

Osobito veliko značenje za demokratski društveni preobražaj Hrvatske imao je svakodnevni rad mnogobrojnih prosvjetnih radnika na odgoju i obrazovanju najširih slojeva u novom, narodnom duhu, u revolucioniranju i buđenju borbenog patriotizma. Od pokretanja prvih akcija opismenjavanja naroda i otvaranja prvih partizanskih škola pa do stvaranja kompletnog sustava prosvjete i školstva, osnovnog i srednjeg, na oslobođenim područjima Hrvatske, bio je dug i mukotrpan put, koji su uspješno prošli prosvjetni radnici i organizatori.

Prvi zameci škole

Na oslobođenim područjima Hrvatske posvećivala se velika pažnja od samog početka narodnog ustanka prosvjećivanju naroda i obrazovanju djece. Prvi zameci narodne škole nalaze se u analfabetskim tečajevima i kulturno-prosvjetnim priredbama koje su organizirale partizanske jedinice i antifašističke organizacije. Već u proljeće 1942., u selima oslobođene Like počele su raditi prve osnovne škole, a u toku godine narodnooslobodilački odbori i antifašističke orgnizacije otvorile su osnovne škole i na Kordunu, u Gorskom kotaru, Slavoniji, Baniji, Žumberku, Dalmaciji i Hrvatskom primorju. Potkraj godine radilo je na oslobođenom području Hrvatske oko 250 osnovnih škola. Održavani su i učiteljski tečajevi kao i kotarsko učiteljske konferencije.

Budući da je okupator prigodom upada na oslobođeno područje popalio školske zgrade, nastava se održavala u obnovljenim skladištima, barakama, seoskim kućama, pa i pod vedrim nebom. Partizanske jedinice i organizacije narodnooslobodilačkog pokreta razvijale su raznovrsne oblike kulturno-prosvjetnog i obrazovnog rada u narodu i vojsci. Osnivani su tečajevi za opismenjavanje djece i odraslih, razni stručni i obrazovni kursevi i škole. Izdavani su bilteni, knjige i časopisi; organizirani razni mitinzi, kazališne predstave, recitacije, priredbe s narodnim i borbenim pjesmama i plesovima, koje su izvodile organizirane amaterske družine.

Unatoč svim poteškoćama, na oslobođenom teritoriju Hrvatske već krajem 1942., učitelji i organi narodne prosvjetne vlasti u granicama mogućnosti brinu o izradi udžbenika i početnica za osnovne škole. U njima će se nalaziti sadržaji koji odgovaraju najmlađima. Iz njih će se saznati sve što je potrebno o oslobodilačkoj borbi i partizanima, o narodu i njegovim patnjama i naporima, o organima narodne vlasti, Titu, saveznicima…

Tako već na oslobođenom području Dalmacije krajem 1942., u prvim partizanskim školama naši se najmlađi služe novom početnicom. Ona je izrađena u oslobođenom Livnu, pisaćim strojem, a pisana slova i crteži rađeni su rukom. Njen je sadržaj bio raznovrstan. Dr. Mihajlo  Ogrizović bilježi da je ta početnica odražavala potpuno vrijeme, događaje i život na oslobođenom teritoriju. Pored većeg broja štiva poučnog, odgojnog i idejnog karaktera, ima u njoj i nekoliko kraćih crtica o životu i radu pionira. Njeni prvi stihovi glase: „Po svemu svijetu pukne glas,/Smrt fašizmu, sad je čas,/Na noge sad hajte vi,/Pioniri gdje ste vi?“

Početnice za osnovce

Prosvjetni odjel ZAVNOH-a izdao je 1943., privremene nastavne planove i programe za osnovne i srednje škole, te za analfabetske tečajeve. U travnju je organizirao jednomjesečni učiteljski tečaj i priredio Početnicu za osnovne škole. Nastojalo se, također, da se partizanske škole opskrbe novim udžbenicima koji izražavaju duh narodnooslobodilačke bobe. Tako je početkom 1943., tiskana u Lici „Džepna početnica narodnog borca 6. divizije“, na Kordunu „Partizanska početnica 8. divizije“. I početnica koju je izradio Prosvjetni odjel ZAVNOH-a u travnju 1944., prožeta je nizom sličica, pjesmica i člančića o radu i životu pionira u oslobodilačkoj borbi. U novoj početnici, tiskanoj u jesen 1944. u 85 tisuća primjeraka, također i u bukvaru u izdanju Prosvjetnog odjela ZAVNOH-a, mnoga štiva, pored odgojnog i obrazovnog sadržaja o problematici oslobodilačke borbe, izgradnje i obnove zemlje, jačanje narodne vlasti, itd., bila su prožeta i sadržajem o različitim aktivnostima iz života pionira i njihove organizacije.

Listopada 1944., izašla je iz tiska „Istarska početnica“, prva knjiga na hrvatskom jeziku za istarske narodne škole. U Slavoniji, Moslavini i Dalmaciji izdavane su brošure „Partizansko štivo“ i drugi priručnici. Odjel narodne prosvjete ZAVNOH-a svojim brojnim uputama usmjeravao je i razvijao školski i prosvjetni život na čitavom području Hrvatske i organizirao veće skupove i konferencije prosvjetnih radnika. Taj Odjel još krajem 1944., poduzeo je potrebne mjere da se u cijeloj, uskoro oslobođenoj zemlji, osigura organiziranje nastave u duhu narodnooslobodilačke borbe. Formirani su prosvjetni odjeli za sve još neoslobođene okruge, koji su popisivali sve škole i nastavnike, te proveli organizacione pripreme za preuzimanje prosvjetnih ustanova u većim gradovima. Obavljene su i pripreme da se za nastavnike, zatečene na novooslobođenim područjima, odmah orgniziraju političko-pedagoški tečajevi kako bi se upoznali  s osnovnim koncepcijama narodne prosvjete i škole.

Eliminiranje nepismenosti

Potkraj 1944., u oslobođenim dijelovima Hrvatske radile su 1343 osnovne škole sa 87.555 učenika i 2.320 nastavnika kao i 33 srednje škole i partizanske gimnazije sa 9.657 polaznika. Otvorene su i škole narodnostii  Čeha, Mađara, Talijana i drugih – u kojima se nastava održavala na njihovu maternjem jeziku. Na oslobođenom području pristupilo se obnovi i izgradnji školskih zgrada, pa je tako, na primjer, na području Slavonije podignuto 26 školskih zgrada, a 35 adaptirano, a u prosincu 1944., popravljeno je samo u Imotsom kotaru 25, u Biogradskom 25, u Vrgoračkom kotaru 7 i u kotaru Metković 17 školskih zgrada. Održavano je, nadalje, 16 četveromjesečnih učiteljskih tečajeva s 551 polaznikom, kao i brojni učiteljski kursevi koji su trajali dva do tri mjeseca te osmodnevni i desetodnevni pedagoško-politički tečajevi.

Posebna pažnja je posvećena eliminiranju nepismenosti, te su svuda, gdje je ikako bilo moguće, bili otvarani analfabetski i općeobrazovni tečajevi. Tako je u Dalmaciji u tromjesečju lipanj-kolovoz 1944., organizirano 46 takvih tečajeva sa 69 polaznika, dok je u Lici te iste godine radilo 158 analfabetskih tečajeva s 1.557 polaznika, u Pokuplju 15 s 50 polaznika, u Baniji je završilo tečaj i naučilo čitati i pisati 293 nepismenih, a na Kordunu 110 polaznika. Prosvjetni odjel ZAVNOH-a pokrenuo je i otvaranje većeg broja dječjih i đačkih domova, u kojima je bila organizirana osnovna i srednja školska nastava u obliku tečajeva. Time su stvarani temelji novog demokratskog sistema obrazovanja i odgoja mladih generacija i odraslih građana koji se zasniva na načelu da svaki građanin ima pravo i dužnost obrazovanja.

Bojan Mirosavjev