OBILJEŽAVANJE 75. OBLJETNICE OSLOBOĐENJA SMOKVICE PDF Ispis E-mail

U Organizaciji Općine Smokvica i Udruge SABAH Smokvica obilježen je dan oslobođenja Smokvice 24. travnja 2019.

Pred 75 godina, nakon njemačkog osvajanja Otoka Korčule početkom siječnja 1944. godine 26.dalmatinska divizija NOV-e izvršila je pomorski desant na zapadni dio Otoka Korčule i nakon teških borbi 22, 23. i 24. travnja oslobodila Velu Luku, Blato i Smokvicu.

Tom prigodom poginula su u tim borbama 397 njemačkih vojnika i oficira, a 459 vojnika i oficira je zarobljeno tako da je 2. bataljon 750. lovačkog puka 118. njemačke divizije zajedno sa svojim štabom bio potpuno uništen.

Za oslobođenje Smokvice poginulo je 13 partizanskih boraca 4. bataljona 11. dalmatinske brigade dok su njemački gubici iznosili 100 mrtvih.

U borbama za oslobođenje Blata poginulo je 46 partizanskih boraca.

Ta bitka označila je prekretnicu u ratovanju na obalama Jadrana u korist NOVJ-a

S Visa je 11. rujna 1944. godine započela ofenziva partizanskih snaga za konačno oslobođenje Dalmacije.

Položeni su vijenci i odana je počast palim borcima Smokvice, koji su ginuli gotovo na svim bojištima, njih 45 kao i 15 žrtava fašističkog terora- ukupno 60 poginulih u NOB-i.

Pročitana su njihova imena koja su uklesana na spomeniku u centru mjesta.

Predsjednik Udruge

Mirko Pecotić