Koja i kakva je to privilegija osloboditelja Hrvatske??? PDF Print E-mail

Stvarno bi bilo dobro saznati ima li takvo „pretjerivanje“ u bilo kojoj državi na svijetu? Uvažimo li da nešto „takvo“ nema u nekoj ljudskoj zajednici, a pogotovo koja se „hvali“ da je sudionik Antifašističke koalicije i da je po svom Ustavu nastala na rezultatima Narodno – oslobodilačke antifašističke borbe, odnosno na Odlukama ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE i ZEMALJSKOG ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA HRVATSKE.

Pogledajmo i dobro usporedimo što znače brojke iz ovog tabelarnog pregleda:

Sudionici NOB-a su 8.936 i 2.104 ili ukupno 11.040 boraca, a ostalo su obiteljske mirovine 20.804 primatelja.

Odmah iza pregleda naprosto se mora ubaciti neuništivu TABLICU RASPODJELE

Da svi zajedno možemo utvrditi što bi trebala biti opća mirovinska prava i što ostvaruju, ne – Sudionici NOR-a – , nego su to naši umiovljeni borci, osloboditelji, budući im je to u nazivu dala VOJNIČKA ISKAZNICA, po godini izdavanja, upisanom broju, od kada su u NARODNO – OSLOBODILAČKOJ VOJSCI HRVATSKE (što je pisalo na obodu okruglog žiga), i u sredini žiga ŠTAB BRIGADE s brojem brigade, a to znači da su bili osloboditelji federalne jedinice, republike, države Hrvatske u granicama po AVNOJ-u i ZAVNOH-u i te su granice baš takve i sada, a na tome cijelom prostoru su bile okupirane od strane tuđih i domaćih fašista i nacista.

Iz TABLICE RASPODJELE i naših ukupnih rezultata, mjerenih iznosom novčane vrijednosti našeg Bruto društvenog proizvoda, proizlazi da smo kao zajednica ostvarili pravo na iznose po trećoj okomitoj koloni.

Tada je jasno koje smo iznose zarađenog novca po osobi mjesečno u mogućnosti isplaćivati, kako za plaće tako i za mirovine.

Kako se ovdje radi o mirovinama onih koji su stupajući u Narodno – oslobodilačku borbu govorili i pjevali: „Druže Tito ljubičice plava! Ti se boriš za narodna prava“!

Znači da su zajedno s Titom htjeli ostvariti pred zakonom jednaka prava za sve građane, ali i da kod raspodjele plaća i mirovina raspon u razini iznosa bude primjeren doprinosu u rezultatu društvene zajednice i da svakoj radno sposobnoj osobi omoguće društveno koristan rad, te po osnovi toga rada plaću i mirovinu s čijim se iznosom može živjeti dostojno kao čovjek.

U našem slučaju bi se moglo smatrati kao opravdano da osloboditelji i branitelji kod odlaska u mirovinu imaju nešto veća prava u postotku i iznosu mirovine, ali i da to uvijek mora biti primjereno mogućnostima u odnosu na rezultate koji se ostvaruju u državi.

Kod najniže mirovine iz tablice od 1.800,00 kuna za sve ostale građane, ta najniža mirovina za osloboditelje i branitelje bi mogla iznositi 2.300,00 kuna ili više za 28,78%, a kod najviše mirovine za sve ostale građane od 4.500,00 kuna, ta najviša mirovina za osloboditelje i branitelje bi mogla iznositi 5.000,00 kuna ili više za 11,11%.

 

Mi smo za lipanj 2012.godine imali 7.317 osloboditelja s mirovinom ispod 2.000,00 kuna (branitelja je za ožujak 2012.godine bilo 1.841 s mirovinom nižom od 2.000,00 kuna) dok je za isti mjesec bilo 959 osloboditelja s mirovinom iznad 5.000,01 kune (branitelja je za ožujak 2012. bilo 36.999 s mirovinom iznad 5.000,01 kune).

Je li moguće da za ovakva stanja u rasponima mirovina naših osloboditelja i branitelja ne zna zakonodavna, izvršna i sudbena vlast, kao i predsjednik Republike. Kakvima se mogu smatrati zakoni po kojima se ostvaruju ovakvi odnosi među umirovljenim osloboditeljima i braniteljima.

Ako oni za to stvarno ne znaju, osloboditelji i branitelji to bi morali znati i tražiti hitnu izmjenu zakona koji stvaraju razdor među ljudima, ali bi osloboditelji i branitelji posebno morali znati, da nisu samo oslobađali i branili, već da su i sami htjeli i borili se za pravdu svih građana, a pogotovo za međusobnu solidarnost.

Svi zajedno se ozbiljno moramo zapitati: „Što je ostalo od naše stvarne solidarnosti“?

Kako to da mnogo razvijenije zemlje mogu živjeti, raditi i raspodijeljivati po pravilima koja proizlaze iz ovdje iskazane TABLICE RASPODJELE?

Zar stvarno naši osloboditelji i branitelji ne primjećuju svoje suborce sa mirovinama ispod 1.000,00 kuna i čiste svoje savjesti mogu preuzimati „svoje“ osobne iznose iznad 7.000,01, 8.000,01 i 9.000,01 kune, a mi to upravo na današnji Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan branitelja moramo isticati.

Zapravo je prava istina da mi svi zajedno kao građani, osloboditelji i branitelji, a pogotovo zakonodavna, izvršna i sudbena vlast, za ovo stanje jako dobro znademo, jer smo ga ozakonili, zakon proglasili da nije protiv Ustavnih odredaba i po njemu je kao najniža mirovina u iznosu od 2.347,34 kune za ožujak 2012.godine isplaćena za 370 hrvatskih branitelja. Ali 1.841 branitelj s mirovinom ispod 2.000,00 kuna „nema“ pravo na 2.347,34 kune, i ne zna se koliko branitelja bez posla čeka, a nema nikakva primanja ili su samo 500,00 ili 600,00 kuna socijalne pomoći, da doživi godine starosti i da to „pravo“ ostvari? Među njima su i branitelji sinovi osloboditelja. Hoće li oni svi zajedno to svoje pravo dočekati? Iznos od 2.347,34 kune trebalo bi biti 45% prosječne plaće u Hrvatskoj za 2011.godinu koja je bila 5.441,00 kuna. (45% iznosi 2.448,45 kuna)

Kako smo po rezultatima i TABLICI RASPODJELE ostvarili pravo na prosječnu plaću 3.750,00 kuna, onda bi od toga iznosa 45% bilo 1.687,50 kuna, pa bi kao „privilegij“ bilo dobro osloboditeljima i braniteljima dodati 500,00 kuna, da kao najnižu mirovinu imaju barem 2.175,50 kuna, ako je u odnosu na naše rezultate, otežano isplaćivati 2.300,00 ili 2.448,45 kuna.

Samo bi se prethodno trebalo i moralo donijeti zakon po kojem na taj iznos ima pravo 7.317 osloboditelja i 1.841 branitelj koji do sada imaju i primaju mirovinu ispod 2.000,00 kuna.

Međutim da bi se moglo za 9.158 umirovljenih osloboditelja i branitelja osigurati najnižu mirovinu u iznosu 2.000,00 kuna mjesečno, a kad bi najniža mirovina bila 2.448,45 kuna, možda bi bilo dovoljno da se osloboditelji i branitelji svojom voljom zahvale na iznosu iznad 8.500,00 kuna.

Kad bi bilo ozakonjeno da je, u sadašnjim uvjetima, najviša mirovina osloboditelja i branitelja 5.000,00 kuna, onda su osloboditelji za lipanj i branitelji za ožujak 2012.godine preuzeli više od takve odredbe 72.905,820.03 kune mjesečno ili godišnje 874.869.840,40 kuna.

A samo primanja iznad 8.000,00 kuna mjesečno iznose 30.093.268,80 kuna ili godišnje 361.119.225,60 kuna.

Koja bi to u suštini bila sitnica za osloboditelje i branitelje da sami solidarno odluče i svojim suborcima mjesečno daju razliku do 2.448,45 kuna.

Umjesto toga, moramo priznati da su osloboditelji i branitelji, kao i svi ostali umirovljenici s mirovinom ispod 1.500,00 kuna osuđeni na smrt, jer sami, samostalno bez bilo čije pomoći nikako ne mogu živjeti. SOLIDARNOST???

U Zagrebu, 05.08.2012. godine.

Nikola Vicković, član predsjedništva Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista Zagrebačke županije i grada Zagreba