Umro je narodni heroj Rade Bulat PDF Print E-mail

Prvoborac Narodnooslobodilačkog rata, narodni heroj i partizanski general Rade Bulat umro je 25. siječnja 2013. godine u 93. godini života. Rade Bulat bio je istaknuti član Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i njegova Savjeta antifašista doprinosivši svojim aktivnim radom afirmaciji demokratske i antifašističke Hrvatske.

Rade Bulat sahranjen je na Mirogoju u Grobnici narodnih heroja uz sve vojne počasti Republike Hrvatske.

 

Govor predsjednika SABA RH na ispraćaju Radi Bulatu

Ožalošćena obitelji Bulat, poštovani druže Rade, okupismo se ovdje na Mirogoju mi tvoji drugovi, prijatelji, suborci i poštovaoci da se posljednji put oprostimo sa tobom i ispratimo na vječni počinak.

Otišao je iz Titove kolone na put bez povratka, još jedan od istaknutih boraca, legendarni partizanski komandant, Narodni heroj, general pukovnik Rade Bulat.

Vijest o tvojoj smrti tužno je odjeknula među svima nama, tvojim drugovima, suradnicima i poštovaocima.

Životni put Rade Bulata započeo je 1920. godine u Vrgin Mostu, u seljačkoj obitelji.

Osnovnu školu završio je u rodnom Vrgin Mostu, a gimnaziju u Sisku i Zagrebu.

Rat, nacifašističku okupaciju i komadanje zemlje 1941. godine zatekao ga je na studiju tehnike u Zagrebu. Kao mladi student i već tada član KP od prvog dana shvatio je odluku Partije da se tom nacifašističkom zlu, a posebno ustaškom teroru treba suprotstaviti organiziranom oružanom borbom. Stoga po direktivi KPH odlazi u rodni Kordun i na funkciji sekretara kotarskog komiteta Vrgin Most sudjeluje u organizaciji oružanog ustanka, već u tim prvim julskim danima ustaničke 1941.

Vrlo brzo njegovo područje antifašističke borbe nije samo Kordun, već se bori širom Hrvatske, od Dalmacije, zatim Žumberka i Pokuplja, te Zagorja, Kalnika, Moslavine i Podravine.

Tako je koncem 1941. po odluci Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske upućen u sjevernu Dalmaciju sa zadatkom organiziranja partizanskih odreda i prenoseći dotadašnje borbeno iskustvo prenese plamen borbe na to područje. Tako je već početkom 1942. godine postavljen za komandanta sjevernodalmatinskog partizanskog odjela „ Bude Borjan“ iako je tada imao svega 21 godinu. Na čelu odreda vodi teške borbe protiv Talijana i četnika vojvode Momčila Đupića.

Te iste godine Glavni štab ga upućuje u Žumberak i Pokuplje gdje je 7. studenog postavljen za komandanta proslavljene 13. proleterske brigade „Rade Končar“. Brigada pod njegovim vodstvom vodi gotovo svakodnevne bitke protiv Talijana, Nijemaca i ustaša u trokutu Zagreb - Karlovac – Novo Mesto, dakle na području koje je od izuzetnog strateškog značaja, kako za okupatora tako posebno za kvislinšku NDH.

Kada se pokazala potreba da se NOB proširi i omasovi na području Zagorja i Kalnika, Rade je upućen na to područje na dužnost zamjenika komandanta II. operativne zone. Na tom području ostaje i najduže, gotovo do kraja rata. Vršeći visoke vojne dužnosti – komandanta 32. divizije, a po formiranju 10. korpusa zagrebačkog postavljen je za Načelnika štaba.

Rade Bulat je dao veliki doprinos razvoju NOB u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog svoje ljudske hrabrosti i rukovođenja na povjerenim dužnostima i u najtežim situacijama postaje omiljen među borcima. Zato nije slučajno da su ga baš zagorski partizanski borci predložili za Narodnog heroja, što je u više navrata sa ponosom isticao.

Poslije rata Radin život je vezan za vojnu službu. Stekao je visoko vojno obrazovanje. Već pri kraju rata upućen je na školovanje u SSSR. Zatim završava Visoku vojnu akademiju u zemlji, a pedesetih godina završio je Ratnu školu u SAD-u.

Obavljao je brojne visoke vojne dužnosti. Bio je načelnik uprave General štaba, komandant Korpusa, zamjenik komandanta armijske oblasti i dr.

Umirovljen je 1980. godine u činu general-pukovnika.

Po prestanku aktivne vojne službe aktivno se uključuje u društveno politički rad. Tako je pored ostaloga u dva mandata bio zastupnik u Saboru SR Hrvatske, zatim predsjednik Saveza boraca NOR-a Hrvatske.

Rade Bulat posebno se posljednjih 20 godina angažirao u publicistici. Objavio je više knjiga kao što su: „Žumberak – Gorjanci u NOR-u“, autor je monografije „32. udarne divizije'' i ''10. korpusa Zagrebačkog“. Posljednju knjigu posvetio je svojoj životnoj družici - supruzi Milki Kufrin – Narodnom heroju.

U svim etapama našeg općeg društvenog razvoja Rade Bulat ispoljio je visoki stupanj moralnosti, dosljednosti, razboritosti i realnosti.

Kada su prijetile i još uvijek prijete razne opasnosti, ostao si uspravan i dosljedan, nisi se uplašio i ostao si vjeran idejama slobode i pravde za koje si se borio od rane mladosti.

Imao si suptilan osjećaj da se opredijeliš za progresivno, demokratsko, humano i ljudsko, za ono što čini bolje i pravednije društvo i što stvara slobodnog i sretnog čovjeka.

I kada je bilo teško biti optimist, vjerovao si da u konačnom mora pobjediti ono što je progresivnije, demokratskije, humanije i ljudskije. Tim idealima za koje si se opredijelio od rane mladosti ostao si vjeran i dosljedan do kraja života.

Kao iskrenog druga, suborca i prijatelja mi antifašisti nositi ćemo u trajnom sjećanju.

Zahvaljujemo ti na grandioznom životnom djelu u borbi protiv nacifašizma u ratu i obrani vrijednosti tekovina naše slavne NOAB-e do današnjih dana.

Obitelji Bulat u ime SABA RH i svoje ime izražavam iskrenu sućut.

Mirogoj, 31. siječnja 2013. godine

Ratko Maričić