Odluka udruženja partizana, boraca i antifašista Italije, Slovenije, Hrvatske i austrijske Koruške - Gorica 8.lipnja 2013. PDF Print E-mail

Pod okriljem Regionalne uprave ANPI-ja Regije Furlanije Julijske Krajine, 8. lipnja 2013. održan je u Gorici međunarodni kongres pod temom: "Kriza vrijednosti i neofašizam u Europi".

Nakon uvodnih govora Roberta Galtierija, tajnika Nacionalnog udruženja talijanskih partizana u Belgiji - ANPI Belgija, Cirila Zlobeca iz Zveze Združenj Borcev za Vrednote NOB -ZZB-NOB Republike Slovenije, Ivana Fumića iz Saveza anifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske - SABA RH i Katje Sturm-Schnabl, Predsjednice Zveze Koroških Partizanov-Verband Der Karntner Partisanen ZKP-VKP Pokrajine Koruške, te nakon opsežne rasprave, istog su zaključili Predsjednici nacionalnih antifašističkih udruženja, i to Carlo Smuraglia u ime ANPI-ja, Janez Stanovnika za ZZB-NOB Republike Slovenije te Ratko Maričić u ime SABA-e RH Hrvatska, odobrenjem sljedećeg dokumenta.

ANPI, ZZB NOB, SABA RH i ZKP-VKP, u zastupanju boraca za oslobođenje vlastitih i svih naroda Europe od nacističkog i fašističkog ugnjetavanja u Drugom svjetskom ratu, ovime žele privući pažnju europskih demokratskih snaga te ih upozoriti na opasnosti i rizike kojima je Europa izložena zbog regresije vrijednosti demokracije, slobode i društvene pravde radi kojih su se mnogi žrtvovali u borbi protiv nacifašizma.

Te vrijednosti, zajedničke vrijednosti onih naroda koji su se suprotstavili nacifašizmu u pokretom otpora i oslobodilačkoj borbi, predstavljale su sjeme osvješćivanja iz kojeg se rodio onaj širi europski narodni pokret koji je, uz pomoć prosvijetljenih i dalekovidnih umova, omogućio postavljanje temelja na putu prema demokratskoj i slobodnoj Europi, temeljenoj na solidarnosti, ravnopravnosti i jednakom dostojanstvu svakog građana.

Taj je proces pokrenut i danas obvezuje 27 zemalja te s prvim srpnjem, s pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, 28 zemalja, no još uvijek ga treba usavršiti kako bi nadjačao trenutni politički sustav koji se temelji gotovo isključivo na gospodarskoj i monetarnoj suradnji te slobodnom tržištu, na putu postizanja političkog, društvenog i kulturnog jedinstva u sklopu demokratskog europskog entiteta.

Gospodarska kriza, koju je prouzročio bankarski sustav izvan kontrole te financijska špekulacija, nesnošljivo opterećuje ponajviše najslabije društvene slojeve. Pogađa prije svega tržište rada s posebnim utjecajem na mlade, žene i socijalnu zaštitu. Rastu nezaposlenost i siromaštvo i sve je više velikih društvenih nepravda te je preraspodjela bogatstva blatantno nejednaka.

Političke vlasti i njihove poteškoće u uređivanju gospodarskih i financijskih procesa koji su doveli do krize te europska politika isključive monetarne stege i usklađivanja proračuna pokazuju se nemoćnima u rješavanju osnovnog pitanja rasta, te naprotiv, ne uzimajući u obzir društveni odjek krize, dovode do povećanja nelagode i euroskepticizma te pobune građana.

U tom kontekstu stvaraju se i povećavaju razumljivi i opravdani narodni prosvjedi koji se, u nedostatku rješenja i primjerenih socijalnih politika, mogu pretvoriti u uznemiravajuće pojave i naći plodno tlo, kao što se već dešava, unutar nacionalističkih, ksenofobih, populističkih, rasističkih i fašističkih političkih organizacija i udruženja.

Čak i državne vlade nekih zemalja, koristeći opće nezadovoljstvo te u ime "državnog suvereniteta" poprimaju ponašanja koja su u sukobu s temeljnim demokratskim načelima, koja su uostalom predviđena u Ugovorima EU-a, upravo ona načela koja im dozvoljavaju da ostanu u Europskoj uniji.

Kako nas povijest uči, nedostatan politički odgovor te rastuća društvena nelagoda, mogu dovesti do autoritativnih obrata do čega je u prošlosti i došlo utemeljenjem nacizma i fašizma. Europa mora učiniti iskorak ka političkom, društvenom i kulturnom jedinstvu, mora osigurati prije svega društvenu pravdu i građanima vlastita prava, u borbi protiv nacionalizma, populizma i svakog oblika diskriminacije te protiv novih oblika fašizma. Mi ćemo je u tom nastojanju poduprijeti snagom vrijednosti koje smo usvojili tijekom pokreta otpora i borbe za oslobođenje od nacifašističke opresije, vrijednosti koje i dalje ljubomorno čuvamo.

Za Nacionalno udruženje talijanskih partizana ANPI

Predsjednik Carlo Smuraglia

Za Zvezu Združenj Borcev za vrednote NOB ZZB-NOB Republike Slovenije

Predsjednik Janez Stanovnik

Za Savez anifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske SABA RH

Predsjednik Ratko Maričić

Za Zvezu Koroških Partizanov-Verband Der Karntner Partisanen ZKP-VKP austrijske Koruške

Predsjednica Katja Sturm Schnabl