Izdavačka djelatnost


Milka Kufrin, narodni heroj - Rade Bulat PDF Ispis E-mail
Sadržaj knjige je specifičan. Suprug Milke Kufrin, Rade Bulat, predočio je u knjizi tekstove svoje pokojne supruge, njezina sjećanja, referate, izjave i dopise, nastojeći na taj način prikazati njezinu dugogo­dišnju predratnu ilegalnu aktivnost, njezin intenzivni pozadinski rad, djelovanje u vrijeme NOB-a i učešće u otporu ustaškim i okupacijskim snagama u Hrvatskoj, kao i njezin rad s mladima na shvaćanju suštine antifašističke borbe. U knjizi se očituje i dokumentira zajednička borba hrvatskih, srpskih i slovenskih partizana na području zapadne Hrvat­ske, od prvih dana rata. Izvanredno dobro su opisana i imenima doku­mentirana zbivanja na širem zagrebačkom području, način organizaci­je odlaska u partizane, sastajališta s kojih se išlo, najčešće u sajmene dane, kako bi se u mnoštvu naroda lakše prikrivala "veza" i sam odlazak. Tekst je nepresušno vrelo podataka i imena koja dokazuju masovnost ilegalaca koji su brojnim simpatizerima omogućili odlazak u NOB, o čemu u literaturi gotovo da i nema spomena.
 
U knjizi se izuzetno dobro prikazuju promjene poslijeratnog pona­šanja dijela partijskog rukovodstva koje se pretvara u formaliste i birokrate te staljinističkim metodama progoni bračni par narodnih heroja Kufrin- Bulat koji ne podliježu oportunizmu. Smatram da se sada, nakon dugogodišnjeg vremenskog odmaka, istine radi, i to treba reći.
Više...
 
Hrvatska u logorima - Mišo Deverić/Ivan Fumić PDF Ispis E-mail
I do sada su antifašisti Hrvatske, naročito pojedini preživjeli logoraši pisali o logorima, pretežno, iznoseći osobne patnje i spoznaje. Međutim, nedostajao je cjelovitiji prikaz logora u koje su nacifašisti na tlu Hrvatske smještali i ubijali desetke tisuća Srba, Židova, Roma, Hrvata i drugih, bez obzira na narodnost i vjeru, koji nisu odobravali zločine okupatora, ustaša i četnika ili su im se suprotstavljali. Toga posla se pri­hvatio Mišo Deverić, član Predsjedništva SABA RH, ali su ga bolest i smrt spriječili da ga privede kraju. Koristeći prikupljenu gradu Miše Deverića, tu obvezu je preuzeo mr. sc. Ivan Fumić, bivši predsjednik SABA RH i sadašnji član Predsjedništva. On je dodatno prikupio arhivsku građu, različite pravne dokumente, statističke i druge podatke i uspješno priveo kraju složen i zahtjevan posao, dajući hrvatskoj javnosti uvid u strahote ustaških logora i stanje duha vlasti ustaške NDH.
 
Knjigom HRVATSKA U LOGORIMA Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske daje svoj doprinos cjelovitijem sagledavanju različitih vrsta ustaških i okupatorskih logora na tlu hrvatskog dijela NDH. Pored statističkih podataka (gdje je to i koliko bilo moguće utvrditi) u knjizi su prikazani i sistematizirani broj i vrsta logora te različite metode postupanja s logorašima, a sve to s jedinstve­nim ciljem - likvidirati ih odmah ili postepenim mučenjem i ubijanjem na najbestijalnije način.
Više...
 
Josip Kraš - Zbornik PDF Ispis E-mail
U povodu obilježavanja 65. obljetnice smrti narodnog heroja Josipa Kraša, u njegovom rodnom kotaru Ivanec, SABA Republike Hrvatske i UABA grada Ivanca upriličili su okrugli stol «Život i djelo Josipa Kraša narodnog heroja» na kojem je evocirana uspomena na Kraša, od njegovih, još živućih suboraca, ali i mlađih istraživača, povjesničara, etnologa i ostalih. Do sada su objavljene dvije knjige o Krašu: Slave Ogrizović, Narodni heroj Josip Kraš (Zagreb, 1955.) i Jove Popovića, Josip Kraš - životni put i revolucionarno delo (G. Milanovac, 1982.). Ovo je treća knjiga u kojoj je svoje sjećanje i spoznaje iznijelo desetak sudionika okruglog stola.
 
Ovaj zbornik nastao je od desetak referata, iznesenih na skupu ili priloženih od dijela autora koji su bili spriječeni sudjelovati. Referati su podijeljeni u dvije skupine. Jedna skupina odnosi se na opis arheoloških, etnografskih i političkih prilika u kojima je rođen, odrastao i povremeno djelovao Josip Kraš, selo Vuglovec i kotar Ivanec, s naglaskom na razvoj radničkog pokreta u ivanečkim rudnicima. Druga skupina odnosi se na njegov revolucionarni rad u okviru komunističkog pokreta, djelovanja u sindikalnom pokretu te ponajviše u pokretanju i organiziranju Narodnooslobodilačkog pokreta i ustanka u okrugu Karlovac, gdje je prerano i poginuo na ulici.
Više...
 
Šezdeset godina suvereniteta 1947. - 2007. PDF Ispis E-mail
Potpisivanje mirovnog ugovora s Italijom u Parizu 10. veljače 1947. godine bio je događaj od prvorazrednog povijesnog značaja, jer je njime i međunarodna zajednica potvrdila pravo Hrvatskoj, odnosno tada Jugoslaviji, da vrati oteti teritorij - Istru, Rijeku, Zadar i otoke matici zemlji.
 
Tim povodom u Puli je 16. rujna 2007. godine, pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića i supokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Istarske i Primorsko-goranske županije, svečano obilježena 60. obljetnica stupanja na snagu odluka Pariške mirovne konferencije.
 
SABA RH je izdala publikaciju kojom želi dati još jedan doprinos u obilježavanju tog značajnog jubileja. U njoj objavljujemo cjelovit sadržaj sa svečanosti održanoj u pulskoj Areni, sve govore najviših predstavnika državne i lokalnih vlasti, kao i udruga, a potoni znanstvene oglede o značenju Pariškog ugovora te priloge u kojima su najvažniji dokumenti s izvornim tekstovima tog međunarodnog ugovora i drugih važnih odluka koje su odredile sudbinu ovog dijela Hrvatske.
Više...
 
Poruke predsjednika RH Stjepana Mesića PDF Ispis E-mail
Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske tiskao je brošuru, u kojoj su objavljene Poruke o trajnim vrijednostima antifašizma koje je predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić uputio građanima povodom obilježavanja nekih važnih datuma iz novije hrvatske povijesti. To je samo manji dio iz govora i drugih oblika komuniciranja Predsjednika Republike s građanima, u kojima je on istaknuo temeljno značenje antifašističke narodnooslobodilačke borbe u Hrvatskoj, borbe za njezinu opstojnost i afirmaciju u Europi i svijetu, za njezin razvitak, za njezinu slobodu i, najzad, za njezinu nezavisnost izvojevanu borbom hrvatskih branitelja 1991. godine.
Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 » > Kraj >>

Stranica 4 od 6