Izdavačka djelatnost


Bleiburg i Križni put 1945. PDF Print E-mail
Povijesna tema poznata pod pojmom Bleiburg i Križni put, ili Marš smrti, neprekidno je aktualna u publicistici od vremena nastanka njezina sadržaja godine 1945., ali je redovito tretirana i obrađivana uglavnom samo od njezinih preživjelih sudionika i od njima bliskih autora u hrvatskoj emigraciji do 90-tih godina XX. stoljeća, a tek poslije u domovini. Dio autora se te tragedije značajnoga broja ljudi sjeća s dostojnim i dostojanstvenim pijetetom, ali znatno veći dio publicista i autora samo iz političkih razloga. Prvi put su toj temi 2006. godine širu pozornost posvetili antifašisti, dakle, pripadnici one skupine za koju se u prvoj grupi autora smatra da je pripadala suprotnoj zaraćenoj strani. Ali, antifašisti svoju pozornost nisu usmjerili jednostrano te isključivo politički, već znanstveno i stručno. Savjet antifašista Hrvatske tako je 12. travnja 2006. god. organizirao znanstveno stručni skup - Okrugli stol na temu "Bleiburg i Križni put 1945". Pripreme te sama organizacija skupa tekle su duže vrijeme, uz konzultacije s većim brojem profesionalnih povjesničara i stručnjaka. Organizacijski odbor činili su: Juraj Hrženjak, predsjednik Savjeta antifašista Republike Hrvatske, Krešimir Piškulić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca Republike Hrvatske i akademik Petar Strčić, znanstveni savjetnik i upravitelj Arhiva HAZU, u miru, koji je zatim bio i predsjedavajući radnoga tijela spomenutoga skupa. To je prvi put da se antifašisti Republike Hrvatske javljaju na ovu temu čiji je sadržaj poznat po tragediji.
Read more...
 
Antifašistička Hrvatska - Nikola Anić PDF Print E-mail
O antifašističkoj Hrvatskoj i o oružanim snagama Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP-a) u Hrvatskoj napisano je dosta povijesnih radova: najviše članaka, zatim povijesnih monografija o partizanskim odredima, brigadama, divizijama i korpusima NOV Hrvatske te regionalnih povijesnih monografija Narodnooslobodilačkog rata (NOR-a) u Hrvatskoj. Međutim, još do sada povijest u Hrvata nije dobila cjeloviti prikaz, nema povijesti antifašističke Hrvatske, o nastanku i razvoju oružanih snaga NOP-a u Hrvatskoj. Konkretno, nije napisana povijest Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske od 1941. do 1945. godine.
 
Ova je knjiga, konkretan povijesni dokument, iz burne ratne prošlosti Hrvatske u Drugom svjetskom ratu znanstveno obrađen, i ujedno je povijesno-znanstveni dokument, prvi takvog sadržaja koji se pojavio ne samo u Hrvatskoj, nego i na teritoriji bivše SFRJ.
 
Uz gore kazano, jedan od motiva da napišem povijest o NOV i PO Hrvatske u Drugom svjetskom ratu, bio je u obvezi koju osjećam prema rodnoj domovini Hrvatskoj i kao pripadnik - borac i časnik NOV Hrvatske i kao povjesničar i znanstvenik.
Read more...
 
34. udarna divizija NOV i PO - Vladimir Hlaić PDF Print E-mail
Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske u 2002. godini izdavač je tri značajne knjige iz povijesti NOB-a na prostoru Republike Hrvatske. Objavljeno je II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, "Rušenje antifašističkih spomenika u Hrvatskoj 1990 - 2000. godine", drugo je djelo "Kalnički partizanski odred" autora Žarka Miličevića i ovo, treće djelo, je monografija "34. udarne divizije NOV i PO Hrvatske" autora Vladimira Hlaića.
 
Monografijom "34. udarna divizija NOV i PO Hrvatske", uz već objavljena slična djela: "Brigada Franjo Ogulinac Seljo" Vladimira Valjana; "Karlovačka udarna brigada " iz pera Josipa Lulika i dr. Đure Zatezala; "Žumberačka NOU brigada" Zdravka Dizdara i Mane Borčića; "Putovima hrabrosti" Milana Kavgića; "Duga Resa, radovi iz dalje prošlosti, NOB i socijalističke izgradnje"; "Ozalj - revolucija i razvoj" i "Općina Novi Zagreb u NOB i socijalističkoj izgradnji" koje su pripremile grupa autora, "Končarevi proleteri" Vladimira Hlaića; "Prvi korpus NOV Hrvatske", zbornik radova i druga izdanja Historijskog arhiva u Karlovcu, itd.,
Read more...
 
Zbornik: Žumberak - Gorjanci (1941. - 1945.) PDF Print E-mail
Predgovor koji objavljujemo u Zborniku Žumberak - Gorjanci u NOB pojavljuje se pred čitaocima naše hrvatske i slovenske javnosti pa i šire nakon 18 godina mukotrpnog pripremanja. Mnogi autori koji su podnijeli referate ili iznijeli svoja sjećanja nisu mogli radi smrti pročitati svoja redigirana priopćenja. Proteklo vrijeme od Šezdeset i dvije godine (62) našim Zbornikom upotpunjujemo jedan mozaik povijesne grade na izuzetno značajnom i važnom graničnom hrvatsko-slovenskom području Žumberak - Gorjanci, gdje su narodi Kraljevine Jugoslavije na poziv KPJ, Hrvatske i Slovenije hrabro, masovno i odlučno stupili u borbu za svoje oslobođenje protiv fašističkih njemačkih i talijanskih okupatora i njihovih sluga ustaša i Bele garde 1941.-1945. g.
 
U vrijeme u kojem danas živimo treba se podsjetiti da su tada hrvatski, slovenski i srpski narod na području Žumberka i Gorjanaca bili mala manjina i bez veće vojne i političke organizacije početkom NOB srpnja 1941. g. Pokušaj s I. partizanskim odredom Matija Gubec brzo je tragično završio odmah u početku ljeta i jeseni 1941. g., ali je i njegova tragedija bila neugasla iskra otpora koji su naši narodi i na ovom području pokazali i učinili ga kroz čitav oslobodilački rat i započetu borbu trajno nezaobilaznim žarištem NOB-a i stalno zajedničkim i nezaobilaznim za međusobnu suradnju hrvatskih i slovenskih partizana.
Read more...
 
Ratnici od puške manji - Gojko Matić PDF Print E-mail
Djelo Gojka Matića "Ratnici manji od puške" dragocjeni je dokument u mozaiku prikazivanja, doslovce, nadljudske borbe za opstanak naroda jednog ličkog sela, Divosela, u toku NOB-e od 1941-1945. godine.
 
Samo podatak da je u Divoselu 1941. godine živjelo 2164 stanovnika u 390 domaćinstava, a da 1945. godine ostalo živjeti u Divoselu svega 693 stanovnika, govori o velikoj ljudskoj tragediji Divosela. Samo u prvih deset dana kolovoza 1941. godine u Kruškovači je ubijeno 265, u Jarčju jamu je bačeno 48, u Šibuljni je ubijeno 54, živih je spaljeno u Divoselu 23. Nikakva prirodna katastrofa nije mogla biti pogubnija od zločinačke ruke koja je ubila tih dana kolovoza 386 ljudi, od tek rođenog djeteta do najstarijeg živog ljudskog bića u Divoselu, a rat je trajao 1490 dana.
 
Opisujući djecu, od puške manjih ratnika, Gojko Matić, vjerno, istinito, dokumentirano oslikava po imenu i prezimenu borce, svrstane u pionirsku četu, mlađe od 16 godina.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 5 of 6