Izdavačka djelatnost


Kronologija narodnooslobodilačke borbe naroda Hrvatske 1941. – 1945. PDF Print E-mail

„…Autori zaslužuju svaku pohvalu na njihovom velikom zalaganju da se čitaocima pruži na jednom mjestu cjelovita slika vojnog aspekta narodnooslobodilačke borbe naroda Hrvatske i svih okolnosti (međunarodnih i jugoslavenskih), u kojima se odvijala velika, povijesna antifašistička borba na širokom prostoru Europe i svijeta, posebno u okviru antifašističke narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije. Predlažem da se ovo vrijedno djelo objavi…“

„…Kronologija narodnooslobodilačke borbe naroda Hrvatske autora Josipa Skupnjaka i Dragutina Mrkocija vrijedan je doprinos boljem uvidu u razvoj narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije, u okviru kojeg su istaknuto mjesto imali narodi Hrvatske. Autori su uložili veliki trud da iz opširne građe o narodnooslobodilačkom ratu Hrvatske izvuku i sistematiziraju značajne datume i događaje vezane za razvoj ustanka, narodnooslobodilačke borbe i formiranje jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske. To omogućuje čitatelju da na jednom mjestu dobije temeljit uvid u sve faze oružane borbe, koja je evidentno iz godine u godinu jačala i u konačnici dovela do pobjede. Autori ovom knjigom nisu imali pretenziju da prikažu sve aspekte narodnooslobodilačke borbe, u kojoj je ujedno stvarana i narodna vlast (od narodnooslobodilačkih odbora do AVNOJ-a i ZAVNOH-a), jer je to posebno poglavlje narodnooslobodilačkog rata, koje bi znatno promijenilo u početku usvojenu koncepciju cijele knjige. Knjiga je obuhvatila i spisak boraca i rukovodilaca i jedinica odlikovanih Ordenom narodnog heroja i time na neposredan način knjiga govori o širini i težini narodnooslobodilačke borbe koju su vodili narodi Hrvatske u okviru narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije. Predlažem da se knjiga objavi kao trajni dokument o vremenu teškog razdoblja iz povijesti naroda Hrvatske, koje se ne smije zaboraviti...“ (izvodi iz recenzija)

Read more...
 
70 godina od osnivanja Moslavačkih brigada i oslobođenja grada Čazme PDF Print E-mail

„…Ova brošura posvećena je svim sudionicima Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP) moslavačkog i čazmanskog kraja i žrtvama fašističkog terora prigodom obilježavanja 70. obljetnice osnivanja Prve moslavačke brigade, Brigade Matija Gubec i oslobođenja Čazme. Brošura je namijenjena svima, a naročito mladima koji antifašizam prihvaćaju kao trajnu civilizacijsku vrijednost. U brošuri je opisan čazmanski kraj prije i tijekom Drugog svjetskog rata, doprinos i žrtve žitelja Čazme i Moslavine u Narodnooslobodilačkoj borbi (NOB) 1941–1945. Brošurom će se pridonijeti da se očuvaju i njeguju tekovine, tradicija, kulturna i spomenička baština NOB-a, te da se poštuje čast i dostojanstvo sudionika i žrtava u NOB-u. Pri izradi brošure korišteni su autentični materijali, građa, kopije i fotografije, objavljene u ranijim sličnim brošurama i knjigama, kao i materijali pohranjeni u Gradskom muzeju Čazma. Korišteni su originalni izvodi iz knjiga: Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac" 1941–1945. s podatkom o 534 pogubljena žitelja s područja Čazme, kao i dijelovi knjige Rušenje antifašističkih spomenika u Hrvatskoj 1990–2000., koji se odnose na područje bivše Općine Čazma. U brošuri je prikazano i gostoprimstvo žitelja čazmanskog kraja prema partizanskim jedinicama i borcima NOV i POJ u vrijeme velike neimaštine. Pri tome valja istaknuti i boravak na ovom području 14. slovenske divizije 14. siječnja 1944. godine prilikom pohoda za Štajersku, kojeg se prijatelji iz Slovenije sjećaju sa zahvalnošću. Predsjednik SFRJ Josip Broz Tito posjetio je 9. rujna 1960. naftna polja Stružec, potom je 9. rujna 1967. otkrio Spomenik revolucije u Podgariću, a 26. prosinca 1967. sudjelovao je u lovu u Pletercu…“ (izvod iz uvoda)

Read more...
 
Narodnooslobodilačka borba naroda Hrvatske PDF Print E-mail

Savez antifašističkih boraca i antifašista i Alerta - Centar za praćenje desnog ekstremizma i protudemokratskih tendencija izdali su dvije edukativne publikacije za kojima se osjetila potreba kroz dugogodišnji rad na antifašističkom aktivizmu s mladima.

Od promjena početkom devedesetih godina dvadesetog stoljeća postoji velika konfuzija oko uloge Narodnooslobodilačke borbe u povijesti Hrvatske. Iako je službeno od početka dio ustavnog poretka, u službenim državnim manifestacijama ili obrazovnim udžbenicima često se agresivno nastojalo promijeniti karakter NOB-a ili svesti ulogu Narodnooslobodilačkog pokreta na jednu od suprotstavljenih strana, ravnopravnu s poraženim fašističkim snagama. Takav pristup NOB-u znatno otežava puno razumijevanje povijesnih događaja, posebno kod mlađih generacija. Taj problem ne mogu u potpunosti riješiti ni stručne publikacije ni povijesni pregledi tiskani prije devedesetih prije svega zbog promijenjenog konteksta u kojem neki termini i teze više nisu samorazumljive. Zato je postojala velika potreba za edukativnom brošurom usmjerenom prije svega mladim ljudima u kojoj se uzima u obzir i činjenica da takva brošura mora ukratko osnovne koncepte objašnjavati “od početka”, s obzirom na neadekvatnosti obrazovnog sustava i ambivalentan odnos politike i medija prema NOB-u.

Nadamo se da bi ova brošura mogla znatno doprinijeti popularizaciji NOB-a među mladima i zauzeti mjesto u vrijednosnom sustavu koje ta borba i zaslužuje.

Read more...
 
Desni ekstremizam PDF Print E-mail

Savez antifašističkih boraca i antifašista i Alerta - Centar za praćenje desnog ekstremizma i protudemokratskih tendencija izdali su dvije edukativne publikacije za kojima se osjetila potreba kroz dugogodišnji rad na antifašističkom aktivizmu s mladima.

Antifašistički pokret se danas nalazi pred velikim izazovima koji između ostalog uključuju i ostavljanje pitanja gdje je taj fašizam protiv kojeg se bori i može li se cijeli politički pokret graditi na protivljenju drugom pokretu bez jasnog nuđenja alternative. Brošura “Desni ekstremizam” ima za cilj davanje osnovnih informacija o povijesti, karakteristikama i izvorima ekstremne desnice nakon Drugog svjetskog rata. Proučavanje tog fenomena ključno je za razumijevanje nužnosti antifašističkog pokreta u suvremenom svijetu. Ova brošura nije sveobuhvatna enciklopedija desnog ekstremizma nego uvodna i edukativna brošura namijenjena prije svega mladima koji žele bolje razumjeti svijet oko sebe. Nadamo se da će u njoj neke odgovore naći već aktivni antifašisti, kao i oni koji će to tek postati.

Read more...
 
Djeca u logorima –– žrtve ustaškog režima - Ivan Fumić PDF Print E-mail
Knjiga mr. sc. Ivana Fumića “Djeca u logorima - žrtve ustaškog režima“, pokušaj je rasvjetljavanja još jedne tamne mrlje koju su ustaše učinile „u ime hrvatskoga naroda i države“ nad nedužnom djecom, otrgnutom od svojih domova i roditelja, ponajviše tijekom kozaračke operacije, sredinom 1942. godine. Autor kronološkim redom izlaže genezu nastanka ustaškog pokreta i njegova dolaska na vlast, donošenje rasnih zakona, temeljem kojih je došlo do prvih hapšenja i ubijanja na nacionalnoj i rasnoj osnovi, prvenstveno Srba, Židova i Roma.
 
Da bi objasnio tehniku masovnih deportacija i likvidacija, autor je ukratko opisao nastanak glavnih koncentracionih logora u kojima je bilo zatočeno i mnogo žena, zajedno s maloljetnom djecom. Odvajanje djece od roditelja ili djece čiji su roditelja ubijeni ili zatočeni u logorima, dovelo je mr. Fumića do zaključka, da su jedino ustaše osnivale posebne dječje logore koje su zvali prihvatilištima za nezbrinutu djecu. Za potvrdu svoje teze koristio je brojne iskaze koje su dali pojedinci, ondašnji zatočenici logora, objavljene u raznim publikacijama.
 
Za tragediju koju su proživljavala zatočena djeca, autor optužuje ustaški zločinački režim, ali i dio katoličke crkve, posebno pojedine časne sestre koje su se nečasno odnosile prema unesrećenoj djeci u logoru Jastrebarsko. Istovremeno, autor ukazuje i na pojedince i ustanove koji su spašavali djecu. Bili su to Caritas, Crveni križ, obitelji bez djece, ali i časne sestre i odgojiteljice koje su se humano odnosile i brinule za djecu. Bez skrbi i pomoći Hrvata, humanista i antifašista, većina te djece ne bi preživjela ratne strahote. Ovako je otprilike 1/3 djece umrla, a 2/3 su dočekale kraj rata. Posebnu zaslugu u spašavanju djece iz Jastrebarskog ima Četvrta kordunaška brigada koja je iz logora izvukla nekoliko stotina djece i prebacila ih na partizanski teritorij.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 2 of 6