Program aktivnosti za srpanj 2015. godine (Zagreb) Print

4.srpnja

Svečano obilježavanje nekadašnjeg Dana borca - UABA JUG Zagreb

Dvorana SABA RH, Hatzova 16, 11,00 sati

14. srpnja

KOMEMORACIJA U KERESTINCU - 74. obljetnica proboja iz ustaškog logora,

Polazak autobusa u 09,00 sati iz Zagreba

25. srpnja

BANSKI GRABOVAC -KOMEMORACIJA nevinim žrtvama ustaškog terora

Polazak autobusa u 07,30 iz Zagreba

27.srpanj

DAN USTANKA - SRB

Polazak autobusa u 07,00 iz Zagreba

PRIJAVE i OBAVIJESTI u UABA-ma i u ZUABA Zagrebačke županije i Grada Zagreba (kod Dragice 4840810)