Hrvatska sramota Print

HDZ grada Vukovara, naravno uz punu podršku rukovodstva HDZ-a 17.kolovoza ove godine donio je odluku o uklanjanju ćiriličnih natpisa sa ureda i ulica Vukovara. Rukovodstvo HDZ-a je 2009.godine donjelo odluku o uvođenju dvojezičnih natpisa, kada je trebalo primiti Hrvatsku u Europsku uniju. Jedan od uvijeta za taj prijem bio je i poštivanje prava nacionalnih manjina.

Sada, pošto je Hrvatska u Europskoj uniji, ista ta stranka očito smatra da prava nacionalnih manjina više nisu bitna. Osim toga, uklanjanjem dvojezičnih natpisa HDZ u ovo predizborno vrijeme želi prikazati da su oni jedina domoljubna stranka, koja eto i na taj način štiti nacionalne interese, mada je rezultat sasvim suprotan.

Ova sramotna i neustavna odluka govori o tome kako ograničeni ljudi pokazuju svoju netoleranciju nepriznavanjem normalnih prava drugih.

Pozivati se na domovinski rat i kako nije još dovoljno prošlo vremena, potpuno je promašeno. Nije izbio rat zbog pisma, već zbog namjere da velikosrpski nacionalisti prigrabe dio hrvatskog teritorija. Znamo kako je taj rat završio. Umjesto da sada radimo na stvaranju uvjeta za što bolji život, na razvijanju prava svih, svakako uključujući i nacionalne manjine, ovakve odluke štete kako samom gradu Vukovaru, tako i Hrvatskoj u cjelini.

Ova odluka vjećnika grada Vukovara nemoralna je i izvor novih mržnji što svakako treba osuditi.

Zagreb, 18.kolovoza

SABA RH