Pozdravni govor, ZAVNOH 2009., Nikola Abramović Print
Saturday, 09 May 2009 16:08
Čast mi je da vas mogu pozdraviti u povodu 65. obljetnice III. zasjedanja ZAVNOH-a, kada su na današnji dan ratne 1944. godine stvoreni temelji današnje Republike Hrvatske.
 
8/9. svibnja 1944. godine na zasjedanju ZAVNOH-a konstituiran je državni Sabor Hrvatske, koji postaje najviši organ državne vlasti tadašnje Federativne Republike Hrvatske.
 
Mi u Topuskom smo ponosni na činjenicu da se upravo ovdje stvarala i oblikovala povijest buduće hrvatske države, koja je, kao vjekovna težnja hrvatskoga naroda, zaživjela u ranim devedesetim godinama.
 
Za obilježavanje obljetnice zasjedanja ZAVNOH-a svakako bi bila prikladnija zgrada u kojoj je održavano, ali je to iz poznatih razloga trenutno nemoguće. Naglašavam trenutno, jer su u tijeku aktivnosti koje prethode obnovi Spomen-doma ZAVNOH-a.
 
Naime, nakon više inicijativa Općine Topusko podržanih od strane Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Hrvatski sabor je osnovao Odbor za izgradnju Spomen-doma koji je svoju 1. sjednicu održao 17. travnja ove godine u Topuskom.
 
Na sjednici je imenovan Operativni odbor u sastavu: Nikola Abramović, načelnik Općine Topusko, kao predsjednik, te Ljerka Lovrić, pomoćnica tajnika Hrvatskoga sabora, Aleksander Russo, državni tajnik za graditeljstvo, stanovanje i komunalne poslove Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Blanda Matica, ravnateljica Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Ksenija Kajgana, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenjei graditeljstvo SMŽ, Gordana Lacković, predsjednica Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista SMŽ i Vladimir Ožanić, stručni suradnik za poslove prostornog uređenja, komunalni sustav, zaštitu okoliša i razvoj pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko.
 
Zadatak Operativnog odbora je da prikupi i sistematizira postojeću projektnu dokumentaciju objekta, snimi postojeće stanje i definira operativne zadatke početne faze izgradnje odnosno obnove objekta. Općina Topusko, kao nositelj poslova, pokrenula je aktivnosti oko izrade posebne geodetske podloge, a nakon usaglašavanja prijedloga idejnoga rješenja s Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture i Savezom antifašističkih boraca, prići će se raspisivanju natječaja za izradu projektne dokumentacije, za što je Vlada RH osigurala sredstva.
 
Iskreno se nadam da ćemo jedno od narednih obilježavanja obljetnice zasjedanja ZAVNOH-a organizirati u obnovljenoj zgradi Spomen-doma, što je sada sasvim izvjesno.
 
Na kraju vam svima želim ugodan boravak u Topuskom i sretan povratak vašim domovima. Topusko, 9. svibnja 2009.
 
Načelnik Nikola Abramović