Odgovor MZOS-a na naše reagiranje povodom rasističkih pojava na sportskim priredbama Print
Sunday, 01 April 2012 11:50
Nastavno na Vaš dopis, želimo napomenuti kako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta najoštrije osuđuje svaki oblik vrijeđanja na osnovi bilo kakvog oblika diskriminacije, bilo na temelju rasne, nacionalne ili vjerske pripadnosti. Također želimo napomenuti kako ovo Ministarstvo u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje provodi Akcijski plan za provedbu programa mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, na sportskim natjecanjima i izvan njih kroz čitav niz edukacijskih mjera u kojem su djeca i mladi nositelji i/ili aktivni sudionici većine mjera.
 
Smatramo da se radom s djecom od najranije dobi (što je i odrednica ovoga Ministarstva), ali i obveznim uključivanjem šire društvene zajednice u rješavanje problema nasilja u sportu, a u kojoj i mediji imaju važnu ulogu, jedino može dovesti do željenih rezultata. Stoga smo sve materijale Akcijskog plana ustupili relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (Ministarstvu unutarnjih poslova, Hrvatskom olimpijskom odboru, svim nacionalnim sportskim savezima, Pravobraniteljici za djecu, Hrvatskom školskom športskom savezu, kao i svim obrazovnim institucijama).
 
Također, s ciljem sprječavanja kao i oštrijeg sankcioniranja neprimjerenog ponašanja i nasilja na sportskim natjecanjima, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je predložilo Ministarstvu pravosuđa i Ministarstvu unutarnjih poslova razmatranje izmjena odgovarajućih zakona i propisa koji su u djelokrugu istih.
 
S poštovanjem,
Petar Skansi