Godišnjica ilegalnog glasila PK KPH za Dalmaciju, “Našeg izvještaja” Print
Wednesday, 12 June 2013 07:18

U susret 70. obljetnice rađanja i ratnog puta SLOBODNE DALMACIJE, dnevnika jedinstvenog narodnooslobodilačkog fronta Dalmacije, čija će se obljetnica, ovog lipnja, obilježiti na veličanstven, mogući naćin, u gradu heroja Splitu, o čemu će javnost biti obavještena. S povijesnog gledišta, nije moguće zaobići i spomen na 72. obljetnicu osnivanja ilegalnog glasila “NAŠ IZVJEŠTAJ”.

Pokrajinski komitet KPH za Dalmaciju, 22. lipnja 1941. odlučio je pokrenuti ilegalni list “Naš izvještaj”, glasilo narodnooslobodilačkog pokreta, radi izvještavanja građana o situaciji u Splitu i Dalmaciji, te u zemlji i inostranstvu, i poticanja na borbu protiv fašizma. Prvi broj je tiskan 23. lipnja 1941. u privatnom stanu, ulica XI., broj 22, sadašnja Ulica kneza Višeslava.

Glasilo je izlazio najčešće u razmacima od nekoliko dana. Talijanskom okupatoru i ustaškoj vlasti, iako su činili brojne akcije – racije, nije im polazilo za rukom, da otkriju mjesto tajnog tiskanja, niti da sprijeće njegovu distribuciju. Zbog neuspjeha, odmazdu su činili nad pojedinim građanima; hapšenjem ili strijeljanjem.

Preseljenje Štaba IV. operativne zone u Vještić Goru (pl. Dinara), od lipnja 1942., iz Splita preseljava tiskara i urednički tim. Ukupno je izišlo 175 brojeva. Svaki, u tiraži, oko 1.000 primjeraka.

Glasilo NAŠ IZVJEŠTAJ bio je od velikog povijesnog značaja u NOP-u, u poticanju morala, naročito, nakon što su fašisti počeli oduzimat građanima radioprijemnike i nametati im svoja glasila.

Sadržaj lista, umnogome je pomogao neodazivaju mladići na vojne pozive za uključivanje u domobrane. Mladićima se ukazivalo, da je, baš, NDH prepustila Italijanima veći dio Dalmacije. Putem glasila pozivali su se, ne samo građani, nego i radnici da vrše sabotažu. Aktivisti NOP-a putem lista primali su: direktive, poruke i informacije, do kojih nisu mogli doći, na drugi naći.

List je prestao izlaziti rađanjem dnevnika jedinstvenog narodnooslobodilačkog fronta “Slobodna Dalmacija”, 13. lipnja 1943., da bi prvi broj izašao iz tiska, u Mihanovićevoj pojati, na pl. Mosor, 17.06.1943.g.

Obzirom da glasilo “Slobodna Dalmacija” čini posebno poglavlje u NOB-i, vrijednosti će se prezentirati hrvatskoj javnosti , u više dana, ovog mjeseca.

Split, 11. lipnja 2013.g.

PREDSJEDNIK

Kešimir Sršen, prof.