PRVA NARODNA VLADA HRVATSKE PDF Print E-mail

Na izvanrednoj sjednici Predsjedništva ZAVNOH-a 14. travnja 1945. godine u Splitu izabrana je Narodna vlada Hrvatske.

Potpunim oslobođenjem Dalmacije potkraj 1944. godine, stvorene su mogućnosti da u tom dijelu slobodne Hrvatske razviju još veću aktivnost centralni državni i politički organi Hrvatske. U siječnju 1945. godine ZAVNOH se premjestio u oslobođeni Šibenik, gdje je djelovao sve do sredine svibnja 1945. godine, pripremajući se za preuzimanje vlasti u cijeloj Hrvatskoj.

Ocijenjujući da su međunarodnim priznanjem nove Jugoslavije kao i potpunom pobjedom Narodnooslobodilačkog pokreta u Hrvatskoj ostvareni svi uvjeti za organiziranje vrhovnih organa vlasti, Predsjedništvo ZAVNOH-a donijelo je odluku o obrazovanju prve Narodne vlade Hrvatske. Mandat za sastav vlade povjeren je dr. Vladimiru Bakariću koji je sastavio listu ministara iz redova Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte Hrvatske kao općenarodne političke organizacije NOP Hrvatske.

U 15 sati 14. travnja 1945. godine u splitskoj Gradskoj vijećnici održana je povijesna sjednica Predsjedništva ZAVNOH-a. U dvorani su kao počasni gosti prisutni pojedini vojni komandanti, povjerenici dotadašnjih odjela ZAVNOH-a, članovi Izvršnog odbora JNOF-a Hrvatske, predstavnici Komunističke partije, Izvršnog odbora HSS, Srpskog kluba vijećnika ZAVNOH-a, poglavari katoličke i pravoslavne crkve iz Dalmacije. Za predsjedničkim stolom, uz predsjednika Vladimira Nazora, zauzimaju svoja mjesta potpredsjednici ZAVNOH-a Franjo Gaži, predsjednik Izvršnog odbora HSS i dr. Rade Pribićević, predsjednik Srpskog kluba vijećnika ZAVNOH-a. Za stolom sjede još dvojica vijećnika ZAVNOH-a – dr. Pavle Gregorić, prvi tajnik ZAVNOH-a i sada ministar za Hrvatsku u vladi DFJ, te Dušan Čalić, tadašnji tajnik ZAVNOH-a. Sjednicu je otvorio kraćim govorom predsjednik Vladimir Nazor. Tajnik JNOF-a Hrvatske dr. Vladimir Bakarić podnio je izvještaj o vojno-političkoj situaciji. Nakon njegova referata čak 12 članova Predsjedništva uzima riječ, da svojim izlaganjima podupru analize i ocjene izvještaja o aktualnoj vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj.

U Vladu su – uz komuniste – ušli i predstavnici onih političkih snaga iz predratnih građanskijh stranaka koji su prišli Narodnooslobodilačkom pokretu. Prema podacima iz zapisnika sjednice Izvršnog odbora JNOF-a od 10. travnja (Hodimir Sirotković, ZAVNOH, knjiga), kao predstavnici Komunističke partije u Vladu su ušli: dr. Vlado Bakarić, Vicko Krstulović, Anka Berus i dr. Mladen Iveković. Predstavnici HSS u Vladi su Franjo Gaži, Tomo Čiković, Aleksandar Kohanović, Ante Vrkljan i Jurica Draušnik. Predstavnici Srpskog kluba vijećnika ZAVNOH-a bili su dr. Rade Pribićević, Duško Brkić, Dušan Čalić i Stanko Ćanica-Opačić. Odvjetnik dr. Ulikse Stanger, Istranin, ušao je u Vladu kao „vanstranački rodoljub“.

Dana 22. travnja, Narodna vlada Hrvatske izdala je posebnu Deklaraciju u kojoj se, između ostalog, ističe: „Stvaranje prve Narodne vlade Hrvatske još u toku samog oslobodilačkog rata protiv tuđinske okupacije dokazom je, da se neotuđiva, a tako dugo nepriznavana prava hrvatskog naroda na slobodu i nezavisnost ostvaruju nezadrživom snagom. Kao rezultat borbe hrvatskog naroda za slobodu i u toku oslobodilačkog rata ostvarilo se i njegovo pravo na vlastitu narodnu vladu“.

Nakon oslobođenja Zagreba, ZAVNOH i Narodna vlada Hrvatske počinju od 20. svibnja uredovati u glavnom gradu Hrvatske, u Zagrebu.

B.M.